CONTACT Frost

1805 Aspen Drive
Mount Prospect, Illinois 60056

Phone: 847-803-4815

CCSD21.org


thinkpad_touch

VISIT A SCHOOL

CCSD21 a school is comprised of 13 schools across 6 different communities in Illinois.

VIEW BOUNDARY MAP

Community Consolidated School District 21 serves nearly 7,000 students in 13 schools across 6 communities in the northwest suburbs of Chicago. Frost Elementary School serves students through 5th grade. School starts at 9:00 AM and ends at 3:30 PM daily.

ACCESS Testing Begins Wednesday, January 16

January 14, 2019

Topic: Student Learning

The state of Illinois requires that all school districts annually assess all English Language Learners for English proficiency growth. The ACCESS testing window in CCSD21 is January 16 – February 19, 2019.  

ACCESS for ELLs is designed to measure social and academic proficiency in English in the four language domains of listening, speaking reading and writing. CCSD21 receives the results of this test in the summer.


El estado de Illinois requiere que todos los distritos escolares evalúen anualmente a todos los Estudiantes que están aprendiendo Inglés para medir su progreso en el dominio del inglés. El plazo para la prueba ACCESS en CCSD21 es del 16 de enero al 19 de febrero de 2019.

ACCESS for ELLs está diseñado para medir la competencia social y académica en inglés en los cuatro dominios lingüísticos de escuchar, hablar, leer y escribir. El Distrito Escolar 21 recibe los resultados de esta prueba en el verano.

Prawo stanu Illinois wymaga aby każdego roku wszystkie dystrykty szkolne oceniały stopień znajomości języka angielskiego u uczniów uczących się tego języka.  Przedział czasu zarezerwowany na przeprowadzenie testu ACCESS w dystrykcie CCSD21 to od 16 stycznia do 19 lutego, 2019.

ACCESS for ELLs jest testem, który ocenia płynność w posługiwaniu się towarzyskim oraz akademickim językiem angielskim w zakresie słuchania, mówienia, czytania oraz pisania. CCSD21 otrzyma wyniki tego testu w okresie letnim.